LÅGA INVESTERINGAR - STOR AFFÄRSNYTTA

För små till stora företag!

mer än 40 Idrottsklubbar från professionell sport

och 20.000 affärspartners .

Sport & Business

Vi har alltid jobbat med att rekrytera in nya partners till föreningarna och inte sponsorer. Med vårt koncept så når vi ut till de företag föreningen inte har möjlighet att nå. Tillsammans med föreningen skapar vårt koncept en attraktiv marknadsplats för företagen. Där vi är väldigt måna om att våra partners ska vara nöjda och få tillbaka på den investeringen de gör. 

Som partner till AH Sport & Business erhåller ni som företag alltid ett mervärde som omfattar arenareklam & matchbiljetter till nationell tv-exponering. Dessutom ingår möjligheterna för kund & personalvård, unik partnerdekal för att visa era kunder att ni är partner till regionens starkaste idrottsvarumärke och självklart möjligheter att nätverka med andra partners.

Genom AH Sport & Business affärsnätverkande möjliggör:

Kundsupport & biljetthantering

Utveckling av den regionala marknaden 

Investeringsfri för idrottsklubbarna

 

 Framgångsrikt i över 15 år

Personlig kontakt

Vår styrka

Idag besitter vår säljkår över 100-års erfarenhet att representera elitidrotten med våra koncept och snittåldern är idag 36 år. Som kund genom AH Sport & Business är du därför garanterad en professionell hantering från så väl säljare som till administration och biljetthantering. 

Många av våra anställda har även själva varit eller är aktiva inom idrotten både som spelare och tränare upp till elitnivå.

Vi kan sport!